Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JANUARI 2014     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 januari 2013, 26e jaargang nr.1

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK KERST 2013 - JANUARI 2014


  1 - Omslag
  2 - Van de redactie (1) (blz.1)
        Geen pastoraal woord 
  3 - Advertentie (blz.1)
        Gezinskerstviering 24 dec. 19.00 uur
  4 - Van de redactie (2) (blz.2)
        Verschijningsdata Gorzenklok
  5 - Spreuk van de maand (blz.2)
        Rommelmarkt
  6 - Misintenties kerst-jan.2014 (blz.3)
  7 - Advertentie (blz.4)
       Advents/kerstactie voedselbank
  8 - Beheercommissie (blz.4)
        Maandelijks in Oud Katholieke kerk
  9 - Communiefeest 2014 (blz.4)
10 - Advertentie (blz.5)
        Kerstlichtjestocht 22 december
11 - Agenda kerst t/m januari (blz.7)
12 - Advertentie (blz.10)
       Kerstvieringen
13 - Kerstwens/nieuwjaarswens (blz.10)
14 - Familieberichten (blz.11)
        Overlijden: Tineke Hengst, Suze Ronteltap-Kouwenhoven,
        Agatha van den Boogert-Näring, Bea Jaspers-Bal,
        Petronella Dries-Etman, Wim van Riet, Mieke Hengst,
        Nol Mulder.
15 - Nieuws (blz.12)
        Gorzenkerk in schijnwerpers,
       Cursus Kunstgeschiedenis, kerkbanken,
       Kerstlichtjestocht.
16 - H. Liduina (blz.13)
        Liduina-nieuwsbrief, glas-in-lood-panelen, liedboekje,
       Kunstscherm, 2015 is Liduinajaar in Schiedam
17 - Boeken (blz.14)
        Alsof het voorbij is
18 - Advertentie (blz.16)
        Filmavond 27 december
19 - Humor (blz.16)
20 - Advertenties (blz.17)
21
- Achterflap: contactgegevens

 
         
    
         Kerstmis 2013
 

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK KERST 2013 - JANUARI 2014[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Astrid Prieckaerts
tel. 06 - 3806 3402 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Silvio Jonge
tel. 06 - 5121 8288

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings (06-48405775),
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Louis van Poppel (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Jan Franken (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon: Aurora 
e-mail:  info@catholicchurch.nl
website:  www,catholicchurch.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug