Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK KERST 2012 / JANUARI 2013     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 januari 2013, 25e jaargang nr.1

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JANUARI 2013


  1 - Omslag
  2 - Misintenties 24 dec.-31 jan.                  (blz.1)
  3 - Spreuk van de maand                           (blz.2)
  4 - Advertentie: voedselbank                    (blz.2)
  
5 - Interview                                                   (blz.3)
        Ton en Bep Kester
  6 - Beheercommissie H.Hart                     (blz.5)
        Vacature: financieel beheerder
  7 - Agenda: 24 dec.-31 jan.                        (blz.6)
  8 - Vlietlandziekenhuis                               (blz.8)
        Oecumenische kerkvieringen op de radio
  9 - Advertentie: lichtjestocht                     (blz.9)
10 - Advertentie: kerstvieringen                 (blz.9)
11 - Advertentie: Gezinsviering                  (blz.10)
12 - Advertentie: kerstvertelling                 (blz.10)
13 - Door U voor U                                          (blz.11)
        Schiedamsch Volkslied: Henry de Wolf
14 - Communiefeest/H.Vormsel                  (blz.12)
        Aanmelding voor 1 januari 2013!
15 - Hum
or                                                       (blz.16)
16 - Advertenties                                            (blz.17)
17 - Achterflap: contactgegevens
  KERSTMIS 2012
      
 Laat nu ons hart vol vreugde zijn:
onze Verlosser is op aarde geboren;
 vandaag is de vrede uit de hemel
                neergedaald.
houd, klik op: GORZENKLOK JANUARI 2013

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug