Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK DECEMBER 2012     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 december 2012, 24e jaargang nr.11

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK DECEMBER 2012


  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart                               (blz.1)
         Op weg naar Kerstmis: Kees Koeleman
  3 - Spreuk van de maand                           (blz.1)
  4 - Misintenties: dec. 2012                         (blz.2)
  5 - Vormsel                                                 (blz.2)
        Vormselviering op zondag 2 juni 2013
  6 - De Wissel                                              (blz.3)
        Soepgroep 20 december 2012
  7 - Nieuws                                                  (blz.3)
        Rommelmarkt
  8 - Missiekalender                                     (blz.4)
  9 - Kinderen (blz.4)
        Kerstlichtjestocht zondag 23 december
10 - Door U voor U (1)                                 (blz.5)
        Pater Johan Miltenburg in Algerije
11 - Zonnebloem                                          (blz.6)
        Kerstviering dinsdag 18 december
12 - Advertentie: kerstversieren                  (blz.7)
13 - Jongeren                                               (blz.7)
        Vrijdag 14 december in Lucaskerk
14 - Agenda: maand december                    (blz.8)
15 - Door U voor U (2)                                 (blz.10)
        Taal is zeg maar echt mijn ding, toch!?:
        Liesbeth Dingenouts
16 - Pastoraatsgroep                                   (blz.12)
        Voedselbank
17 - Lezingen                                               (blz.12)
        Kerstmuziek: woensdag 19 december
18 - Communiefeest                                    (blz.13)
        Eerste Communie: zondag 7 april 2013
19 - H.Hartkerk forever!                            (blz.14)
        Vriendenstichting, voedselbank
20 - Advertentie: kerstvieringen                 (blz.15)
21 - Door U voor U (3)                                (blz.15)
        Dag van de mensenrechten: 10 december
22 - Filmavond                                            (blz.16)
        Op Vrijdag 30 november
23 - Humor                                                  (blz.16)
24 - Advertenties                                         (blz.17)
25 - Achterflap: contactgegevens
        
Verlangen naar het
  Licht der wereld

   
    Advent
      Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK DECEMBER 2012

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug