Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK OKTOBER 2012     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 oktober 2012, 24e jaargang nr.9

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK OKTOBER 2012


  1 - Omslag
  2 - Met brandend Hart
       Oktober & rozenkrans: Lidwien Meijer
  3 - Misintenties: oktober 2012
  4 - Advertentie: Gezinsviering
  5 - Spreuk van de maand
  6 - Van de redactie: virtuele kapel
  7 - Door U voor U
      
Herinneringen aan Groenelaan: Liesbeth Dingenouts
  8 - Advertentie: Wereldwinkel
  9 - Zonnebloem: herfstmiddag 18 oktober
10 - Avond van Franciscus
       Dierenzegening 4 oktober om 18.30 uur
11 - Bij de buren
       Jaar van het Geloof:  Liduinabasiliek 11 oktober
12 - Agenda: maand oktober
13 - De Wissel: activiteiten, vrijwilligers
14 - Heiligen: H. Lucas
15 - H.Hart forever
       Dierenzegening, Gezinsviering, wijklunch, kunstgeschiedenis,
       Zonnebloem, filmavond, lezingen

16 - De Goede Herder
       Eén PCI voor parochie DGH
17 - Filmavond
       Vrijdag 19 oktober: "The Help" (De Hulp) in H.Hartpastorie
18 - Lezingen: cyclus De Romaanse Mens
       (F. Rosier); op 17, 24, 31 okt. en 7 nov. in H.Hartpastorie
19 - Week van de Dialoog
       Op 12 oktober en 8 november
20 - Nieuws
       Sabbatical pastor Biesjot, Rommelmarkt op 10 november,
       Afgelasting zingdag, Allerzielen 2 november 19.00 uur

21 - Humor
22 - Advertenties
23 - Achterflap: contactgegevens

         
                 18 oktober 2012
         
H. Lucas, evangelist
      Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK OKTOBER 2012

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug