Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK FEBRUARI 2012     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 februari 2012, 24e jaargang nr.2

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK FEBRUARI 2012

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Coert Biesjot
  3 - Familieberichten: doop Jeffrey de Koster
  4 - Misintenties: februari 2012
  5 - Catechese: communicanten 2011
  6 - Bedevaart: Banneux in mei 2012
  7 - Door U voor U (1): Liesbeth Dingenouts
  8 - Communiefeest: aanmelding voor communicanten 2012
  9 - Door U voor U (2): Lichtjestocht
10 - Agenda: maand februari 2012
11 - H.Hartkerk forever!: Actie schoenendoos, mis De Goede Herder
12 - Actie Kerkbalans: Wat is de kerk mij waard?
13 - De Goede Herder (2): geloofsopvoeding kinderen
14 - Geloofsverdieping: boek "Groeien in geloven"
15 - Nieuws: website-statistieken, H.Hartkerk in boek, nieuwe keuken pastorie, dankwoord door Nel
16 - Spreuk van de maand
17 - Humor in de kerk
18 - Achterflap        
Actie kerkbalans 2012
      
  
                  "Wat is de kerk mij waard?"
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK FEBRUARI 2012

[naar boven]
HEILIG HARTGEMEENSCHAP SCHIEDAM
(behorend tot parochie De Goede Herder)
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug