Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


CLUB VAN 100     <=terug

De Club van 100 is één van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam. De leden van deze club zeggen toe gedurende vijf jaren een bedrag van 50 Euro te zullen storten ter renovatie van de Heilig Hartkerk. Vrienden voor het leven zijn zij, die éénmalig een bedrag van 250 Euro betalen.

U kunt nog steeds lid worden van de Clubvan100.
U kunt een aanvraagformulier - met beschrijving van de kerk - downloaden door te klikken op: aanvraagformulier Club van 100
Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar vrienden@heilighartkerk.nl , waarna er met u contact zal worden opgenomen.
 
Behalve een jaarlijkse bijdrage, verwelkomen wij natuurlijk ook graag éénmalige giften! U kunt deze storten op: Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam. Adres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam.
<=terug