Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


ALGEMEEN     <=terug
    
Parochie De Goede Herder (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)
Voor zaken en informatie op parochieniveau.
Voor zaken die de H.Hartkerk betreffen, kunt u contact opnemen met de beheercommissie (contactgegevens verderop op deze bladzijde.)
Voor zaken die deelgemeenschappen betreffen, neemt u het beste contact op met de betreffende deelgemeenschap.

Omdat de deelgemeenschap H.Hart per 13 september 2020 is opgehouden te bestaan, verwijzen wij u voor pastorale zaken naar parochie De Goede Herder. Afhankelijk van de aard van uw vraag, kunt u terecht bij het parochiebestuur (secretaris), bij het pastoraal team (medewerker pastoraal team) of bij de pastoraatsgroep Schiedam.
Installatie pastoraal team door mgr. Van den Hende op 17 september 2011 in de H.Hartkerk
(v.l.n.r.: Kees Koeleman, Coert Biesjot, Charles Duynstee, Lidwien Meijer)


 DGH-WEBSITE  WWW.GOEDEHERDERPAROCHIE.NL  
 DGH-PASTORAAL TEAM  Lees meer op de parochiewebsite...  
 DGH-PAROCHIEBESTUUR  Lees meer op de parochiewebsite...  
 DGH-CARITASINSTELLING  Lees meer op de parochiewebsite...


Installatie parochie bestuur door mgr. Van den Hende op 17 september 2011 in de H.Hartkerk
(v.l.n.r.: Ted Konings, Frans Verweijen, Hans Stout, Wim van der Steen, Jos Cobben, Rob Poels.
 Op de foto ontbreekt Jan van de Water)Kerk van het Heilig Hart van Jezus
(Heilig Hartkerk of Gorzenkerk, te Schiedam)

Adres kerkgebouw

Rijnstraat 1

3114 SP  Schiedam

Adres pastorie  Lekstraat 55  3114 SC  Schiedam 

Telefoon

010-4268648

Postadres

Lekstraat 55

3114 SC  Schiedam

E-mail

info@heilighartkerk.nl

Giro

NL04 INGB 0000 0213 85
t.n.v. Parochie DGH - 
        Heilig Hartkerk 

 

BEHEERCOMMISSIE    

Coördinator

Henry de Wolf

p/a Lekstraat 55

3114 SC  Schiedam


e-mail (privé):
telefoon (privé): 

henry@de-wolf.nl
010-4264417

 Gebouwen Cokke Lansbergen  010-4264198
 Algemeen Liesbeth Dingenouts  010-4269017
 
 

   
     


 

 

<=terug