Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


WIE WEET MEER OVER...     <=terug


Op deze pagina wordt de hulp van de lezer ingeroepen bij de bepaling van personen of gebeurtenissen op foto's, etc., etc. De foto's zijn vaak al elders op onze website geplaatst.
U kunt reageren via ons gastenboek (op onze home-pagina) of per email naar: henry@de-wolf.nl


FOTO-10: Meisjeskoor o.l.v. Kees Vredebregt.
Van mevr. Jo Leliveld-Kools ontving de redactie onderstaande foto van het meisjeskoor dat onder de kerk repeteerde o.l.v. Kees Vredebregt. Periode: na de oorlog, eind jaren 40. Ook hier de vraag: wie herkent personen, of wellicht zichzelf? Onderstaande personen zijn herkend door Jo Leliveld-Kools, Jolanda Konings en Ria Etman. Maar soms spreken deze personen elkaar tegen. Daarom: wie weet meer over....


Bovenste rij, van links naar rechts:
(1) ??? Corry Thijsse ??? (of Annie Heeze) ???
(2) mevr. Taverne, wonende aan de Havendijk, werd later blind
(3) ??? Jo Kools (later getrouwd met Albert Leliveld) ???
(4) ??? To Borsboom (later getrouwd met Anton Konings) ???
(5) Annie Leerentveld
(6) Kees Vredebregt (dirigent en pianist)
(7)
(8)
(9) kapelaan Franse (1940 - 7 jan.1949)
Onderste rij:
(10) ??? Riet Prein ??? of Ria Etman ???
(11) Henny Vrijdag (later getrouwd met Henk de Kivith)
(12) ??? Truus Prein ??? of Agatha Bolle ???
(13) Annie Leliveld (later getrouwd met André ...)
(14) ? Thijsse
(15) ??? Toos Meijer ??? of ? Hoogenboom ???
1   Piet Hengst
2   Mari Hengst
4   Henk Platerink
5   Henk van der Meer
9   Ton Franken (getrouwd met dhr. Jeup)
10 ??? Jo Leliveld-Kools ???
11 mevr. Volerring - Ruigrok
12 Henk Hartendorp
13 Annie Wijzenbroek (later getrouwd met dhr. Govaart), reserve-pianiste
15 mevr. ? Hengst
16 Rina Kruithof
18 Louise Koogje
20 Jo Braak (omgekomen bij een geallieerde aanval op een trein) 
21 ??? Willemien van Duikeren - Kooyman (in 1946 getrouwd met Kees van Duikeren) ???
22 Jo Verduin, later getrouwd met Johan Leliveld (??? Ton van de Avoird ???)
25 Nel Smit
26 Van Duin (sigarenwinkelier in de Groenelaan)
27 Kees van de Water
28 Kees Vredebregt, dirigent en pianist
29 dhr. ? Vierboom
30 Loes Koetsenruijter
31 ("deze persoon woonde bovenaan in de Strijensestraat")
32 Toos Franken (getrouwd met dhr. Bertus Over de Vest)
33 Marie Vrijdag (???)
34 ??? Koevermans ???
35 Ria Etman
36 Cor Smit
37 Zus (Francyna) Smit (getrouwd met dhr. Bergmans)
38 Jo Smit

FOTO-9: Deze foto is opgestuurd door Peter Bergmans uit Maassluis. Met dank aan veel informatie, gegeven door zijn moeder, Zus Bergmans - Smit.
Het zou gaan om "Het gemengd koor Gorsche", een koor dat op maandagavond onder de kerk repeteerde, maar niet in de kerkdiensten zong. Het stond onder leiding van de heer Kees Vredebregt. (2e rij van onder, 4e persoon van links). De foto is gemaakt tijdens een korenconcours in Delft, waarschijnlijk in september/oktober in het begin van de oorlog (1940 of 1941). De locatie was vlakbij iepenburg, waar de Duitsers gelegerd waren. Het koor zong tijdens het concours twee liederen: een verplicht lied en - waarschijnlijk - een Weense Wals. Welke plaats het koor haalde, is niet bekend. Wil van Duikeren kan zich het uitstapje naar Delft ook nog herinneren. "Het koor reisde per autobus. En het was tijdens de eerste oorlogsjaren."
Mieke Govaart herkende op de foto de gezusters Franken en haar moeder, Annie Wijzenbroek.
Ton Franken is ook herkend door Wilbert Koevermans en Marijke Joore - Bouwhuis.
Met grote onzekerheid zijn Ton van de Avoird en Wil van Duikeren herkend door Wil van Duikeren.

Henk Platerink, Henk van der Meer, Henk Hartendorp en Kees van de Water zijn herkend door Toon en An de Leede-Van der Hoeven.
Ria Etman herkende zeer veel personen. Kees de Wolf sr. herkende zijn tante Jo Verduin.
Voor een grote foto, klik op: GORZENKOOR, GROTE FOTO
Herkent u meer personen: stuur een e-mail naar: henry@de-wolf.nl !FOTO-8: Deze foto is gemaakt in de jaren dertig of veertig. Wie herkent de personen? Is dit een of andere club? Op de onderste rij is de vierde persoon van links door José Leerentveld herkend als haar schoonmoeder Marie Zijdemans, op 20 mei 1948 getrouwd met Dirk Leerentveld. In oude privé-fotoalbums van haar schoonmoeder waren meer soortgelijke foto's opgenomen.
Geheel rechts, zit op het muurtje Johanna Agnes Lodewijk (Annie) Winkes, 25-8-1910 - 19-8-1995, gehuwd met Bartholomeus van Seters op 17-5-1939, in de H.Hartkerk. Zij was de dochter van een van de eerste kerkmeesters, Henricus Reinier Winkes, die getrouwd was met Catharina Hulskramer. Het meisje naast haar is waarschijnlijk Jo Rost, later gehuwd met de heer Huiskens.
(Met dank aan mevrouw Tosja Schaeffer - van Seters, dochter van Annie Winkes en woonachtig te Westerstede, Duitsland)
Iets over de datering van deze foto: op de muurtjes is nog niet de ijzeren buis 'met stekels' aangebracht. Deze zijn na 1948 aangebracht (precieze jaartal is nog niet achterhaald).

FOTO-7: Een detail uit een tekening van Schmiermann, waarin hij H. Liduina dankt voor het beschermen van Schiedam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op de tekening zijn markante gebouwen te zien uit het Schiedam van de veertiger jaren: twee stellingmolens, het Zakkendragershuisje, het Stadhuis, de Korenbeurs, de Grote of Sint Janskerk, waar Liduina begraven lag (na de reformatie in de 16e eeuw is deze kerk overgegaan in protestantse handen), de Frankeland(se)kerk aan de Nieuwe Haven (OLV Visitatie, sinds 1931 Liduinakerk, in 1969 gesloopt), de Havenkerk aan de Lange Haven (Johannes de Doperkerk of Sint Janskerk, sinds de jaren zeventig is deze kerk eigendom van de Stichting Johan Maasbach Wereld Zending), de Gorzenkerk (Heilig Hartkerk) en de Singelkerk (OLV Rozenkrans, tegenwoordig Liduinabasiliek). Rechts op de achtergrond de Passage en het Hemagebouw (flat Singelwijck) aan de Koemarkt (later: C&A, nu: ANWB).
VRAAG: WIE HERKENT HET GEBOUW IN HET MIDDEN OP DE TEKENING, tussen de Grote Kerk en de Frankelandsekerk.
Deze vraag zal waarschijnlijk niet kunnen worden beantwoord. Specialisten op het Schiedams Archief en de historische vereniging weten het ook niet. Omdat het St. Jacobs Gasthuis (het huidige Stedelijk Museum) het enige markante gebouw is dat niet is afgebeeld, wordt vermoed dat Schmiermann dit gebouw heeft willen afbeelden. Hiertegen spreekt dat de overige gebouwen nauwkeurig zijn weergegeven. Kortom: we weten het niet.
FOTO-6: Vragen: wie zijn de personen op deze foto? Wanneer en waar is deze foto genomen? Was er een speciale aanleiding voor deze foto?
Zuster Monique (Truus Borsboom) herkende de drie geestelijken op de foto. Geheel links staat pastoor Möller (de tweede pastoor van onze parochie, 1925-1932), in het midden oud-pastoor Warnink (de 1e pastoor van onze parochie, 1918-1925) en geheel rechts op de foto staat kapelaan Vollaerts. Omdat de laatste aan onze parochie was verbonden van september 1927 tot augustus 1928, is het vermoeden dat de foto in deze periode is gemaakt. De aanleiding is niet duidelijk, evenals de plaats van de foto.
Foto-5: Pastoor Kragtwijk feliciteert pater Henk Rost na de door hem opgedragen eerste Heilige Mis. (De gewoonte is dat een pas gewijd priester zijn eerste mis opdraagt in de parochie waar hij vandaan komt. Henk Rost kwam uit de H.Hartparochie en zijn eerste mis droeg hij hier op op 16/17 juli 1960.) Naast Henk Rost staat kapelaan Bijnsdorp.
Vragen: wat is het (houten?) gebouw op de achtergrond? Stond dit aan de Havendijk, zo ja: waar? Wie maakten er gebruik van? Wie was de eigenaar, de H. Hartparochie? Bestaat het gebouw nog? Het houten gebouw is het Patronaat aan de Maasdijk, even voorbij de voormalige Gustowerf. Aldus Poul van der Burgh.
FOTO-4: Het toneelstuk "Het gastmaal der kinderen", vele malen opgevoerd door de toneelgroep van de Kruisvaart, o.l.v. Thomas Koevermans (aldus het bijschrift op de achterzijde van de foto). Vragen: Is deze foto gemaakt in de kelderruimte onder de kerk? Wie zijn de spelers? In welk jaar is deze foto genomen? Werd deze zaal de 'Ridderzaal' genoemd?, die gesierd werd met schilderingen van Schmiermann? Een van de vragen is inmiddels beantwoord: deze zaal werd inderdaad de Ridderzaal genoemd en was met schilderingen van Schmiermann voorzien.
FOTO-3: Tienjarig bestaan van de Toneelclub (1930). In het midden: kapelaan Van der Meer (1928-1936), de directeur van de toneelclub. De foto is genomen aan de achterzijde van het kerkgebouw. Informatie achterop de foto luidt: Links van kapelaan Van der Meer: Thomas Koevermans. Rechts van hem: meester Seridino, onderwijzer van klas 5 van de Henricusschool.
Vragen: Zit Seridino of Koevermans nu boven getal "20"?  Deze vraag is inmiddels opgelost. Twee oud-leerlingen, Poul van der Burgh en Nol Rieken, herkenden hun vroegere meester: Seridino zit boven het getal 20. Wie zijn de andere personen? Allen leden van de toneelclub? Wat zou ongeveer de leeftijd zijn van deze personen?
FOTO-2: Het bestuur van de toneelclub van onze parochie (?), met in het midden pastoor Vis (1932-1938). Tweede van links is kapelaan Van der Meer (1928-1936). De foto is genomen aan de achterzijde van onze pastorie.
Vragen: wie zijn de andere personen op de foto? Achterop de foto staat "bestuur 12". De toneelclub bestond in 1930 tien jaar. In dat geval zou de foto in 1932/1933 genomen zijn. Of is dit toch een een ander bestuur? Wat stelt het wapen voor op het tafelkleed? Is dit van de Jozefgezellen? (zie ook de foto hieronder)
(reactie 1 december 2006) Mevr. Ans Over de Vest heeft haar vader herkend op bovenstaande foto. De persoon die rechts achter pastoor Vis staat is haar vader, Nico Over de Vest.       
FOTO-1: Dit beeld is van de H.Liduina en was in het bezit van onze parochie sinds de jaren twintig.
De laatst bekende foto dateert van 1977, toen het beeld onderdeel vormde van de tentoonstelling t.g.v. 50 jaar Gorzenkerk. Sindsdien is het beeld uit het zicht verdwenen.
Vragen: Wie weet waar het beeld zich nu bevindt? Wie weet onder welke omstandigheden het beeld uit onze parochie is verdwenen? Wie weet andere wetenswaardigheden over dit beeld?*** OPROEP van mevr. Ans Over de Vest. Zij is al jaren op zoek naar foto's van haar overgrootouders, Nicolaas Over de Vest en Margaretha Hersbach. Zij woonden op de Groenelaan nr. 40 en hadden een koffiehuis. Reacties naar: Ans_over_de_vest@kpnplanet.nl.


<=terug